Fotokonst eller trendfotografi.

Fotokonst Vad är fotokonst och vad är syfte med den? Själva ordet fotografi kommer från grekiskans φως phos, ljus, och γράφω graphō, skriva, rita, av grekiska grạphhein – skriva, rita, så med andra ord när man fotograferar man målar eller ritar med ljus.  Fotokonstens framgång som borjade med Joseph Nicéphore Niépce och hans fotografier från […]

Banksy, Destroy Capitalism eller Graffiti med mening.

Graffiti (italienska, plural av graffito, ‘ristning’, ytterst av grekiska graphein, ‘skriva’) syftar på text ibland med samband med bilder som i konstnärligt syfte uppförts på ytor i det offentliga rummet av privatpersoner. Termen avser oftast den graffiti som ”från 1970-talets början utvecklats av ungdomar i USA. Ibland används termen sprejkonst eller gatukonst (spraykonst, engelska spraycan art) används som benämning på graffiti […]